Stuten

Mahbuba             * 12.04.2008

Hadban Enzahiyah

 

               Mutahham                            x                          Ayala

Messaoud x Bint Sheitana            Messaoud x Shem el Alisha bint

                                                                                           Bakria

 

 

 

Verbandsprämie ZSAA 

 

Murjaan              * 13.04.2010

Hadban Enzahiyah

 

          Miad al Shaqab                   x                        Ayala

Alidaar x Ansata Malaha                 Messaoud x Shem el Alisha

                                                                 bint Bakria

 

 

Verbandsprämie ZSAA

 

Nachzuchten

Manal     * 12.04.2017

Hadban Enzahiyah

 

       Ali Pasha                            x                              Murjaan

Abbas Pasha I x Medani                     Miad al Shaqab x Ayala

 

 

Fohlenprämie **

Miray         * 05.04.2017

Hadban Enzahiyah

 

 

                       Ali Pasha           x                  Mahbuba

Abbas Pasha I x Medani                Mutahham x Ayala

 

 

Fohlenprämie *

Ali Munib     * .05.2018

Hadban Enzahi

 

                Ali Pasha                  x                        Mahbuba

Abbas Pasha I x Medani                  Mutahham x Ayala

 

 

 

Fohlenprämie **


Maisha    *18.05.2019

 

 

Murjaan                           x                   Mahfouz Halim

 

Ayala x Miad al Shaqab         Al Adee al Shaqab x Bint Moufisa

 

 

 

 

 

Fohlenprämie *